=)) 4 - 3 - 3 mà R10 với Schneiderlin ở dưới cho bạn này ở đỉnh tam giác thì quá tuyệt @@!
Hôm qua có quả hơi buồn cười tí thôi @@