Trích dẫn Gửi bởi [CANTONA]
Sân vầy mà bọn Tàu nó tổ chức đá banh chắc tụi nó chơi 2 thằng Man quáMa dê in chi na