Qui định của topic "Tôn vinh vẻ đẹp Việt"

Đọc trước khi chiêm ngưỡng để không bị lock nick.

Điều 0 (quan trọng): chỉ post ảnh girl Việt Nam

Điều 1


* Không được post những hình vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
* Không được post những hình lộ quá 60% vòng 1 và vòng 3 của cơ thể con người.

Điều 2

* Một bài post chỉ được post tối đa 3 hình và cho vào thẻ Hide.

* Hình được post phải được trình bày một cách có khoa học và thẩm mỹ sao cho người khác có thể dễ nhìn và không load trang web quá nặng.

Điều 3

* Chỉ được quote 1 ảnh duy nhất trong 1 bài reply. Trong một trang không được quote ảnh quá 3 lần. (tránh trang web bị load chậm)

* Quote cái nào phải có bình luận về cái đó.

Điều 4

* Không được phép post hình có nội dung ngược với tiêu đề. Những hình ảnh không phù hợp sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Điều 5

* Không được dùng các từ ngữ dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng chỉ các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.
* Không bình luận về những đồ underwear , dưới mọi hình thức.
* Không bình luận những vấn đề không liến quan.
* Không spam nội dung không liên quan đến thread.

Điều 6

* Khi xảy ra tranh cãi về chuyện bản quyền hoặc post ảnh ko có phép thì sẽ bị remove ảnh ngay lập tức để tránh rắc rối, tranh cãi thêm có thể tự xử lý với nhau!

* Nếu như ai vi phạm một trong những điều trên thì sẽ bị xử lý nặng nhẹ tùy trường hợp. (Nặng thì bị BAN, nhẹ thì nhắc nhở và xóa bài).
Rules: thank to dangtd (UDS)
Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng!
---------------------------------------------------