Bàn thắng đẹp, cử chỉ đẹp,... bla bla trong bóng đá thì mọi người thấy nhiều rồi. Hôm nay mình xin phép đổi đề tài một tí. Cũng là bóng đá, nhưng chứa những hình ảnh bạo lực và không có cái gì gọi là tinh thần thể thao chút nào. Xem để rút kinh nghiệm nhé mọi người!

<div data-s9e-mediaembed="youtube" style="display:inline-block;width:100%;max-width:640px"><div style="overflow:hidden;position:relative;padding-bottom:56.25%"><iframe allowfullscreen="" scrolling="no" style="" src="//www.youtube.com/embed/gdJzYv7Lm5w"></iframe>
</div>
​</div>Chúc các bạn xem vui vẻ! (hoặc không! :v)