Ai rãnh thì vào chơi giết thời gian
http://www.haxball.com

Chơi online, giao diện đá banh đơn giản, 4 nút điều huống A W S D, sút bằng X hoặc Spacebar thôi.
Mỗi đội bao nhiu người cũng bắt đầu đc, ko cần bằng nhau, tham gia giữa trạn cũng ok

ví dụ:
http://www.haxball.com/?roomid=~256...e0744dcef0acd80cbe62a6885796a27a06c 17a&pass=1

pass: musvn