Mình thấy các bạn ở MUSN-SG đang tổ chức Gameshow thực tế tìm hiểu về văn hóa lịch sử của SG. Sao ở HN chúng ta không tổ chức chương trình này zil:. Đây là cơ hội để chúng ta giao lưu, đoàn kết và tình thương với Hà Nội thân yêu :x

View more random threads: