STT - Tên - Số áo (cập nhật sau) - Số ĐT - Yahoo (sắp xếp theo thứ tự chữ cái)

1 - Bún - 0 - 01227 511 635 - lam.1210
2 - Chel - 0 - 0935 477 645 - dachuan0488
3 - CR - 0 - 0935 407 204 - rooney204
4 - Donk - 0 - 0121 353 0692 - do_btn_dn
5 - Duy kiss - 0 - 0905 012 989 - kiss12114
6 - Long - 0 - 01282 553 880 - long_se7en2007
7 - Mãi - 0 - 0934 977 910 - nhokbin_dn
8 - Minh - 0 - 0905 118 994 - popomanu_stiffy
9 - Nhật - 0 - 0905 191 369 - tannhat_89
10 - Rin - 0 - 0905 009 135 - hanphucs - Đội phó
11 - Sơn - 0 - 0905 300 491 - devil_may_cry304
12 - JEAN - 0 - 0935 484 219 - thientan4290 - Thủ Quỹ
13 - Tân b - 0 - 0935 758 886 - fabregas_93_a1pro
14 - Tăng - 0 - 0169 895 2034 - nhiepphong_phong
15 - Tín - 0 - 0972 636 375 - tranvantin65
16 - Thêm - 0 - 0121 356 5515 - changngocdatinh_vn107
17 - Tuấn - 0 - 0122 740 9815 - tuandn9105 - Đội trưởng
18 - Xu - 0 - 01222 448 183 - thanh89danapha
19 - Đạt - 0 - 0904 521 682 - toilatoi_dn13
PS: Mọi người nắm số các yahoo để liên lạc với nhau cho thuận tiện nhé.