Sau thời gian suy nghĩ TICA quyết định trả topic này lại box MUSVN Miền Nam với lý do sau:- Trước đây topic này là khu vực dành cho tất cả thành viên miền Tây Nam Bộ, trong đó nòng cốt là các bạn đến từ Cần Thơ. Thời gian qua anh em MUSVN Cần Thơ có sự phát triển mạnh mẽ tiến lên box MUSVN Cần Thơ.

- Nay topic dành cho các bạn mới đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ với hy vọng nó sẽ là tiền đề của các chi hội MUSVN sau này. Ví dụ: MUSVN An Giang, MUSVN Đồng Tháp, MUSVN Cà Mau.......