1. Chọn giống:

- Tỷ lệ nạc trong thịt lợn là một yếu tố có tính di truyền cao, tỷ lệ nạc cao hay thấp chủ yếu phụ thuộc vào các giống lợn khác nhau: Lợn nội: 30-35%; Lợn lai: 35-45%; Lợn ngoại: 45-55%, do đó cần chọn các giống lợn ngoại để nuôi, hiện nay người ta đã nuôi các giống lợn ngoại lai từ 3-5 máu ngoại vừa có sức tăng trọng cao và chất lượng thịt được nâng lên (vì tỷ lệ nạc cao).2. Chế độ dinh dưỡng:

Có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng thịt, đó là:

- Chất lượng thức ăn: Thức ăn cho lợn thịt cung cấp đầy đủ các chất đạm (đặc biệt là các axít Amin không thay thế như Lyzine,…vv), sẽ cho tỷ lệ nạc cao hơn; Ngược lại nếu thức ăn dư thừa quá nhiều về năng lượng cũng sẽ làm giảm việc sản xuất thịt nạc; Để có nguồn cung thức cho lợn thịt đạt yêu cầu đủ chất đạm, không dư thừa năng lượng, hộ cơ sở chăn nuôi sử dụng thức ăn cho lợn thịt cần phốn trộn, sử dụng theo đúng hướng dẫn của các Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tag: ky thuat nuoi tom the

- Thời điểm xuất bán, giết mổ lợn thịt: Tuổi giết mổ lợn thịt cũng có ảnh hưởng tới tỷ lệ nạc, giai đoạn từ 65-70kg trở đi đối với các giống lợn lai, 80-90kg trở đi đối với các giống lợn ngoại thì quá trình tăng trọng và sản xuất thịt chủ yếu theo hướng tích mỡ, thời gian nuôi càng kéo dài thì tỷ lệ nạc càng giảm, do đó nên xuất bán, giết mổ lợn trước các mốc trọng lượng kể trên để có tỷ lệ nạc đạt cao.

- Nước uống cho lợn thịt: Có vai trò hết sức quan trọng đối với khả năng tồn tại của sinh vật nói chung, lợn nói riêng, để lợn thiếu nước, các phản ứng sinh hóa trong cơ thể sẽ bị ngưng trệ, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và năng suất chăn nuôi, là tiền đề cho nhiều bệnh phát sinh. Hơn nữa, nước còn đóng vai trò quan trọng trọng việc sản xuất thịt nạc vì cấu trúc của thịt nạc bao gồm nước là chủ yếu (nước chiếm 70%, các chất đạm chiếm 20% và mỡ chiếm 10%), trong khi đó cấu trúc của thịt mỡ ( mỡ chiếm 88%, Đạm chiếm 2% và nước chiếm 10%). Tag: ky thuat nuoi tom su

Hàm lượng nước trong thịt nạc gấp 7 lần trong thịt mỡ (một minh chứng thực tế cho thấy, nếu sử dụng 1kg thịt nạc làm ruốc bông chỉ thu được khoảng 0,3kg ruốc bông, trong khi đó nếu 1kg mỡ đem rán có thể thu được 0,8-0,9 kg mỡ rán, phần trọng lượng hao đi là do nước bay hơi), do vậy, để phát huy tối đa khả năng sản xuất thịt nạc cần cung cấp đầy đủ nước uống cho lợn thịt, nếu thiếu nước, khả năng tích nạc giảm, khả năng tích mỡ sẽ tăng lên; Nhu cầu nước uống cho lợn thịt ở các giai đoạn. Tag: thuy san

Nguồn: 2lua.vn/article/bien-phap-nang-cao-ty-le-nac-trong-chan-nuoi-lon-34619.html