<p><strong> - Trong một ngày thi đấu thăng hoa, các học trò của Jurgen Klopp đã vùi dập Man City với tỷ số 4-1 ngay tại Etihad. Dưới đây là những khoảnh khắc "lên đồng" của các ngôi sao<span> Liverpool khiến đoàn quân của HLV Pellegrini thua tối tăm mặt mũi.</span><br>[/B]</p><p><span></span></p><strong>[/B]<p><span></span></p><table width="400" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-11.jpg"></td></tr><tr><td><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-12.jpg"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-9.jpg"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-8.jpg"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-7.jpg"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-10.jpg"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072857-3.JPG"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072857-2.JPG"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072857-1.JPG"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072926-6.JPG"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072723-13.jpg"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072926-5.JPG"><br><br><img alt="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" title="Liverpool, Etihad, Man City, Klopp" src="http://dcclc.org/2015/12/01/20151122072926-4.JPG"><br></td></tr></tbody></table><p><span><strong>Q.C[/B]</span></p>

Theo vietnamnet.vn