Do thời gian cập rập nên Công Phượng sẽ không sang Anh gặp siêu sao Ronaldo vào tháng 11 tới.

Theo vietnamnet.vn