>>Học đàn piano tại trường học
Tổng quát
Đọc khóa âm bổng và âm trầm, chơi các bài hát bằng tai, Khóa học các âm điệu ban đầu với khóa Học nhập môn miễn phí này!
Những gì Học viên sẽ Khóa học:

• Thông tin sơ cấp về đọc nhạc.
• Thông tin sơ cấp về đào tạo tai.
• Một số âm giai ban đầu.
• Một số bài hát dễ ... chèo nhẹ, Jingle Bells, O When the Saints Go Marching In, và hơn thế nữa!
• Tên các nốt trên đàn dương cầm của Bạn.
• Vị trí và kỹ thuật tay sơ cấp.
Học viên cảm thấy mệt mỏi với các lớp Khóa học piano chỉ dạy âm giai, piano bằng tai, hoặc chỉ đọc nhạc?
Tại sao không thử cả ba?
Trong khóa Luyện tập này, Bạn sẽ Học chơi hai bài hát hoàn toàn bằng tai.
Bạn sẽ Luyện tập cách đọc khóa âm trầm.
Học viên sẽ Học cách đọc khóa âm treble.
Học viên không biết cách đếm hoặc khai thác nhịp điệu? Tôi cũng che điều đó.
Học viên sẽ Luyện tập các bài hát? Tất nhiên! Lớp Luyện tập này dạy Bạn một số bài hát cơ bản bao gồm ...
Light row, Good King Wenceslas, Joy to the World, Jingle Bells, Ode to Joy, Mary Had a Little Lamb và O When the Saints Go Marching In!
Một ebook miễn phí có thể tải xuống được bao gồm!
Và trên hết, khóa Luyện tập toàn diện này là Miễn phí!
Học chơi các bài hát trực tuyến khi Bạn rảnh rỗi. Làm kinh ngạc Bạn bè và gia đình với khả năng âm nhạc của Học viên.

Những gì Học viên sẽ Khóa học:

• Trong khóa Học này, Bạn sẽ Học một vài bài hát để nâng cao thư viện âm nhạc của mình.
• Bằng cách Học từng bài hát được trình bày, vốn từ vựng về hợp âm của Học viên sẽ được mở rộng.
• Vào cuối khóa Khóa học này, Người học sẽ có một vài bài hát có thể được phục vụ trong buổi ca lễ.


Các bài Luyện tập về Piano của Gospel được thiết kế để chỉ cho Bạn cách chơi một vài bài hát có thể được phục vụ trong buổi thờ phượng.
Trong khóa Luyện tập này, Người học sẽ Học:
• Bài hát truyền thống
• Ca ngợi bài hát
• Bài hát kinh thánh
• Mẫu âm điệu
• Lựa chọn một mình
Các bài hát được thực hiện bằng nhiều phím khác nhau và có các tiến trình âm giai khác nhau.
Bằng cách Khóa học từng bài hát và tiến trình, Học viên sẽ mở rộng vốn từ vựng về âm giai của mình.
Thưởng thức và tải xuống Hướng dẫn đầy đủ và nâng khả năng chơi của Học viên lên cấp độ tiếp theo.
Hãy nhớ "Có công mài sắt có ngày nên kim"

Tham khảo khóa học đàn piano online tại Việt Thương Music School