Trích dẫn Gửi bởi Paddy McNair
trung vệ, lại sút bằng chân không thuận đào đâu ra tinh với chả tế :lol: :sac:
Thì bởi vậy mình mới nói là thiếu tinh tế, chứ kg phải là thiếu may mắn.