trong khi đó logo MU trên áo số 3 lại như trẻ con dán giấy màu, nham nhở quá thể Có vẻ như Adidas quá ít kinh nghiệm in logo MU cho dù trong quá khứ đã có nhiều năm làm áo; chính xác viền logo MU phải có màu trắng hoặc để nguyên vàng đỏ giống như mấy cái áo Nike khi xưa ấy