cả năm mới được xem United đá C1 thế mà lại gặp tình trạng này, xúi quẩy thiệt