Topic dùng để đăng ký tham dự hệ thống Cúp Fantasy Premier League của MUSVN.

Mẫu đăng ký:

Tên đội/ nick manager.
Link View Gameweek history. (Link này ngay dưới phần trang phục, trên phần Classic Leagues).

Ví dụ của mình là:

True Red/ CHICHARITO MUSVN


Mã:
http://fantasy.premierleague.com/entry/50739/history/
Hạn đăng ký: hết 15/8 (anh em ai quen biết báo giùm nhá), hơi gấp vì giải sắp bắt đầu rồi. Tối đa 40 đội

Tổ chức giải:

- 40 đội chia ra làm 2 giải H2H, bốc thăm ngẫu nhiên, 2 giải như nhau, không phân biệt cái gì hết. Đặt tên là A và B hoặc gì đó tương tự.

- Hết lượt đi (vòng 19), mỗi giải lấy 10 đội đứng đầu, tham gia H2H super trong lượt về.

- Giải thưởng bàn sau.

Topic chỉ để đăng ký, cho tiện theo dõi, ý kiến đóng góp thảo luận bàn bạc ném đá... qua topic kia nhé mọi người.