chữ kí nhìn hơi bị rồng bay phượng múa nhỉ )

sẽ là 1 bản hợp đồng thành công vang dội của MU