sáng nay bắt chuẩn quá, Amos hiệp 2 bắt cũng tốt, quả này Gea toi rồi =))