Trích dẫn Gửi bởi Củi
Có cả vụ này nữa hả anh ? :
Có vài tờ báo đăng chuyện này nè chú :

_http://www.guardian.co.uk/football/2012/sep/26/ryan-tunnicliffe-manchester-united?newsfeed=true
_http://www.whoateallthepies.tv/man_utd/140578/man-utd-youngn-ryan-tunnicliffe-makes-10-minute-cameo-vs-newcastle-decade-old-bet-lands-dad-cool-10000.html